Swemmer & Levin

Vredenburg & Velddrif: 022 713 2221
|
Saldanha & Langebaan: 022 714 2244

Daar is vyf sertifikate van voldoening wat die verkoper op sy/haar eie koste moet bekom voordat die oordrag van die eiendom plaasvind. Die volgende is die nodige sertifikate:

1. Elektriese sertifikaat van voldoening
Die Elektriese Installasie Regulasies, kragtens Artikel 43 van die Wet op Beroepsgesondheid en -Veiligheid, sit die vereistes vir die verkryging van ’n geldige elektriese sertifikaat van voldoening uiteen.

Regulasie 7 (1) bepaal dat “elke gebruiker of verhuurder van ’n elektriese installasie, na gelang van die geval, ’n geldige sertifikaat van voldoening vir daardie installasie sal hê”.

Regulasie 9 (1) bepaal “geen ander persoon as ’n geregistreerde persoon mag ’n sertifikaat van voldoening uitreik nie”. Die geregistreerde persoon mag slegs die sertifikaat van voldoening na voltooiing van ’n inspeksie en ’n toets uitreik. Die toetsverslag moet die sertifikaat van voldoening vergesel.

Die sertifikaat van voldoening mag nie ouer as twee jaar wees nie. Dus, wanneer die verkoper besig is om te verkoop en ’n sertifikaat ouer as twee jaar in sy/haar besit het, is hy/sy verplig om ’n nuwe sertifikaat te bekom om aan die koper te oorhandig.

In terme van Regulasie 15 is dit ’n oortreding indien ’n persoon versuim om aan hierdie vereiste te voldoen. Die straf is ’n boete of gevangenisstraf indien die persoon aan die oortreding skuldig bevind word.

2. Elektriese heiningstelsel sertifikaat van voldoening
Vanaf 1 Oktober 2012 het die uitreiking van ’n elektriese heiningstelsel-sertifikaat in werking getree. Hierdie sertifikaat moet ingevolge Regulasie 12 (4) van die Elektriese Masjinerie Regulasies, kragtens die OHS-WET van 1993, uitgereik word.

Alle eienaars van eiendom met ’n elektriese heining, moet ingevolge hierdie regulasie ’n voldoeningsertifikaat bekom wanneer hulle hul eiendom verkoop en slegs ’n geregistreerde installeerder kan die sertifikaat van voldoening aan ’n eienaar uitreik.

Die elektriese heiningstelsel-sertifikaat is geldig vir tot twee jaar vanaf die datum van uitreiking.
Daar moet kennis geneem word dat indien die verkoper ’n elektriese heining het, die elektriese sertifikaat van voldoening, hierbo bespreek, nie die elektriese heining sal insluit nie, aangesien dit ’n aparte voldoeningsertifikaat benodig.

3. Waterinstallasiesertifikaat
In 2011 het die Stad Kaapstad ’n plaaslike waterverordening ingestel.

Ingevolge Artikel 14 van die Waterverordening, “moet die verkoper, voor oordrag van ’n eiendom, ’n sertifikaat van voldoening van ’n geregistreerde loodgieter indien wat sertifiseer dat:

a) Die waterinstallasie voldoen aan die Nasionale Bouregulasies en hierdie verordening
b) Daar geen gebreke is nie
c) Die watermeter registreer
d) Daar geen storting van stormwater in die rioolstelsel is nie.”

’n Gekwalifiseerde, geregistreerde loodgieter mag die sertifikaat van voldoening uitreik en hierdie sertifikaat moet elke keer uitgereik word wanneer die eiendom oorgedra word.

Die waterinstallasiesertifikaat is nie ’n loodgietersertifikaat nie, aangesien dit beperk is tot die verordening en nie so omvattend soos ’n loodgietersertifikaat is nie.

4. Kewerklaringsertifikaat
Hierdie voldoeningsertifikaat is nie ’n wetlike vereiste nie, maar het ’n praktyk geword in die verkoop van eiendom, veral in kusprovinsies waar die houtboorder-kewer algemeen voorkom.

Tussen die 1940s en 1960s was daar ’n infestasie van kewers wat die strukturele integriteit van geboue en huise in gedrang gebring het. Dus is die kewerklaringsertifikaat ingestel om die koper te beskerm. Die finansiële instellings wat huislenings toestaan, dring op hierdie voldoeningsertifikaat aan om hul bate te beskerm.

Die kewersertifikaat is geldig vir tot drie maande vanaf die datum van uitreiking. Daar moet kennis geneem word dat ’n kewerklaringsertifikaat nie dieselfde as ’n plaagbeheersertifikaat is nie.

5. Gassertifikaat van voldoening
Vanaf 1 Oktober 2009 het Regulasie 17 (3) van druktoerusting, kragtens die Wet op Beroepsgesondheid en -Veiligheid, in werking getree.

Hierdie regulasie bepaal dat “’n gemagtigde persoon of ’n goedgekeurde inspeksie-owerheid ’n sertifikaat van ooreenstemming sal uitreik na voltooiing van ’n gasinstallasie, wysiging, verandering of verandering van gebruiker”.

Die sertifikaat van voldoening sal uitgereik word deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie- en Sertifiseringskomitee en ’n geregistreerde gaspraktisyn vir die installering, herstel, wysigings of instandhouding.

Die genomineerde aktebesorger wat die oordrag van die eiendom hanteer, sal verseker dat die verkoper die bogenoemde sertifikate bekom. Die koper moet die oorspronklike sertifikate vir hul rekords aanvra en moet hierdie sertifikate noukeurig ondersoek om te verseker dat ’n geakkrediteerde diensverskaffer die sertifikate verskaf het en dat die sertifikate volgens die regulasies geldig is.

Die koper moet verder verseker dat die verkoper aan al die vereiste sertifikate voldoen het deur die eiendom te inspekteer om te verseker dat byvoorbeeld, sou daar ’n gastoestel wees, ’n gassertifikaat verkry is. Hierdie sertifikate bied gemoedsrus aan die koper dat die eiendom wat hy/sy koop, voldoen aan boustandaard-norme en -regulasies.

Verwysingslys:

  • Occupational Health and Safety Act 1993, Electrical Installation Regulations
  • Occupational Health and Safety Act 1993, Electrical Machinery Regulations
  • City of Cape Town, Water By-Law, 2010, Promulgated 18 February 2011
  • Occupational Health and Safety Act 1993, Pressure Equipment Regulations

 

Geskryf deur Meerushini Govender

 

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Jan Fourie

Director |  Attorney, Notary & Conveyancer | BA. LLB

Jan graduated in 1974 with a five-year BA LLB degree from the University of Stellenbosch, whereafter he was admitted as an advocate and prosecuted as such in the Cape Town and Wynberg Courts. In 1974, he joined Swemmer & Levin as the Candidate Attorney of Mr Levin (founding member) and was admitted as an attorney on 7 April 1976, as a conveyancer on 11 January 1978, and as a Notary on 19 December 1984. Since 1974, he has served in various committees, including the West Coast Chamber of Commerce, the Vredenburg School Committee, and the Malgas Lions Club. 

Furthermore, Jan was the author of the first bilingual law book, The New Debt Collecting Procedures (Die Nuwe Skuldinvorderingsprosedures), which was used by all the Magistrate Courts throughout South Africa. With the founding of the Small Claims Court in Vredenburg, Jan served as one of the first Commissioners. He is currently based at Swemmer & Levin’s Vredenburg office and has been with our firm for more than 47 years.

Pieter Smit

Director | Attorney & Conveyancer | BA. LLB

Pieter obtained his BA Law degree from Stellenbosch University in 1995 and his LLB degree from the North-West University in Potchefstroom in 1998. He served his articles at Marais Muller Attorneys from 1998 to 1999 and was admitted as an attorney in 2000 and as a conveyancer in 2002. Pieter is the founder of PP Smit Attorneys, which opened its doors in 2004. He also became a director of Swemmer & Levin in 2006. Pieter loves the outdoors and participating in all forms of sport, including tennis, golf, fishing, spearfishing, scuba diving, and hiking. 

Johann Maree

Director | Attorney | BA. LLB

Johann matriculated at Oudtshoorn High School and attended Stellenbosch University, where he obtained his BA Law and LLB degrees. Following his studies, he worked for three years as State Prosecutor at the Magistrate’s Court in Cape Town. Johann completed his legal training with the State Attorney in Pretoria and then moved to his hometown, Oudtshoorn, where he worked as a lawyer for a year. In 1983, he finally moved to Vredenburg and joined Swemmer & Levin, where he is still practising as a director. When he is not in the office, Johann enjoys cycling and in his earlier days, he used to be a long-distance junkie.

Richard Phillips

Director | Attorney | Bcom & BProc

After matriculating at Paarl Boys’ High School, Richard completed his BCom and BProc degrees at the University of Port Elizabeth. He served his articles with Van Wyk Fouchee in Paarl and quickly developed an affinity for litigation. Richard has always had a deep love for the ocean and when he was presented with an opportunity to join Swemmer & Levin on the West Coast, he agreed without hesitation and has been with our firm since 1997. Richard specialises in general litigation and divorces. When he is not in the office or with his family, he tries to spend as much time as possible in or on the water.

Jandré Smith

Director | Attorney | LLB

Jandré grew up and matriculated in the small Klein Karoo town of Oudtshoorn. He furthered his studies at the North-West University in Potchefstroom, obtaining his LLB degree during 2015. He completed his articles at Swemmer & Levin in 2017 and was subsequently appointed as a professional assistant. In 2020, Jandré was promoted to the position of director at the firm, where he practises in the Litigation department at our Langebaan office. When not practising law, Jandré is an avid sports fan. He has a passion for nature and enjoys camping, trail running, and mountain biking with his family.

Andre van der Walt

Director | Attorney | LLB

Andre graduated in 2015 with an LLB degree from the University of Pretoria. He later went on to obtain his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates from the University of South Africa, which allowed him to further his career in deceased estates and the drafting of wills and trusts. Andre served his articles at Barnard & Patel Attorneys under the supervision of Mr YAS Patel. After being admitted as an attorney in 2016, he continued working at Barnard & Patel Attorneys as a professional assistant in the deceased estates department.

Andre joined Van Rensburg Attorneys in 2019 and was head of the deceased estates department until 2021. He then received the opportunity to move to the West Coast, where he joined Swemmer & Levin Attorneys. Andre loves travelling and enjoys the beauty that our country has to offer with his friends, family, and loved ones.

Harmann Potgieter

Attorney | LLB

Harmann graduated in 2018 with an LLB degree from the North-West University’s Potchefstroom Campus. He went on to study and grow in various fields, including doing a course on the Consumer Protection Act and a course at the University of South Africa where he obtained his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates.

Harmann completed his articles of clerkship at Swemmer & Levin under the supervision of Mr Richard Phillips. After being admitted as an attorney in 2020, Harmann continued with Swemmer & Levin as a professional assistant in the deceased estates department as well as the litigation department. He loves to study, possesses a deep curiosity about the world, and is dedicated to giving back to the community.

Carla Cloete

Attorney, Conveyancer & Notary | LLB

Carla obtained her LLB at the North West University, Potchefstroom Campus in 2015. She completed her articles in 2017 with Brits Dreyer Inc in Bellville. She is an admitted Attorney, Notary and Conveyancer. After her articles she relocated to Kimberley where she worked as a professional assistant in the Conveyancing department of Van de Wall Inc. Coming back to her Western Cape roots, she now joins the Swemmer & Levin team as a professional assistant.