Swemmer & Levin

Vredenburg & Velddrif: 022 713 2221
|
Saldanha & Langebaan: 022 714 2244

Geskille met bure kan uitdagend wees en vereis dikwels ’n taktvolle benadering om dit effektief op te los. In Suid-Afrika kan hierdie geskille wissel van klagtes oor geraas tot grensgeskille. Ons beveel altyd aan dat bure eers met mekaar gesels om probleme op te los, voor hulle hulle na regshulp wend. Hier ondersoek ons drie algemene scenario’s en hul moontlike oplossings.

Scenario 1: Oormatige geraas

In voorstedelike en stedelike gebiede kan geraas ’n beduidende probleem wees, veral wanneer dit die vrede van ’n residensiële area versteur. Dit kan wissel van harde musiek tot bouwerk wat redelike ure oorskry.

Regsoplossing

Suid-Afrikaanse wetgewing erken die reg op ’n vreedsame leefomgewing. Die eerste stap is om jou bure te nader en die kwessie op ’n vriendelike manier te bespreek. As dit misluk, is die volgende stap om ’n klagte by die plaaslike munisipaliteit in te dien. Munisipale verordeninge reguleer geraasvlakke, en die oortreding hiervan kan lei tot boetes of regstappe. As die probleem voortduur, mag ’n hofbevel of geraasbeperkingsbevel nodig wees.

Scenario 2: Grens- en eiendomsgeskille

Geskille oor eiendomsgrense en oortredings, soos oorhangende bome of strukture wat eiendomsgrense oorskry, is algemeen. Hierdie geskille kan vinnig handuit ruk indien dit nie behoorlik aangespreek word nie.

Regsoplossing

Die eerste stap is altyd om jou bure direk te nader en die probleem te bespreek. As dit onsuksesvol is, kan jy jou eiendom se titelakte raadpleeg of ’n landmeterlesing bekom om die eiendomsgrense te bepaal. Vir onopgeloste geskille kan bemiddeling of arbitrasie ’n minder konfronterende en meer koste-effektiewe oplossing wees, eerder as om hof toe te gaan. As die geskil steeds nie deur bemiddeling opgelos kan word nie, mag regstappe in die Landdroshof of Hooggeregshof nodig wees, afhangende van die waarde van die betrokke eiendom.

Scenario 3: Belemmering van uitsig of lig

In gebiede met skilderagtige uitsigte of waar natuurlike lig geniet word, kan ’n buurman se bouwerk of boomgroei wat ’n uitsig of lig belemmer, groot ongelukkigheid veroorsaak.

Regsoplossing

Suid-Afrikaanse wetgewing waarborg nie uitdruklik ’n reg op ’n uitsig of lig nie. Nietemin, mag plaaslike munisipaliteite spesifieke regulasies oor gebouhoogtes en boomonderhoud hê. Eerstens word dit aanbeveel om die saak met jou bure te bespreek om ’n wedersyds aanvaarbare oplossing te soek. As dit misluk, is dit raadsaam om munisipale verordeninge na te gaan en ’n regsmening te bekom oor wat wettig is. As daar ’n oortreding is, kan ’n klag by die munisipaliteit ingedien word, en indien nodig, kan regstappe geneem word.

Waarskuwing teen selfhelpmetodes

Moet nooit die wet in eie hande neem nie. Om tot selfhelpmetodes oor te gaan, soos om jou buurman se boom sonder toestemming af te kap, hul eiendom te betree, of wraak te neem, kan lei tot ernstige regsgvolge. Hierdie aksies kan konflikte vererger en kan lei tot kriminele klagtes of siviele sake teen jou. Dit is altyd raadsaam om geskille deur regskanale op te los en professionele advies in te win indien nodig. Geduld en regsprosedures verseker dat oplossings beide effektief en wettig is.

In alle scenario’s is die sleutel om met oop kommunikasie te begin en, indien nodig, om regshulp in te win. Regsadvies kan veral behulpsaam wees as die situasie ingewikkeld is of as daar onsekerheid heers oor regte en verpligtinge.

Bronnelys:

1. https://www.bartermckellar.law/property-law-explained/resolving-neighbour-disputes-in-south-africa-a-comprehensive-guide
2. https://www.privateproperty.co.za/advice/property/articles/dealing-with-neighbour-disputes/6838 3. https://www.vandeventers.law/Legal-Articles/entryid/1815/love-thy-neighbour-property-boundary-matters

Hoewel alle redelike pogings aangewend word om die akkuraatheid van die inhoud van hierdie publikasie te verseker, sal nie die skrywers van die artikels of die uitgewer enige verantwoordelikheid dra vir die gevolge van enige aksies gebaseer op inligting of aanbevelings hierin vervat nie. Ons materiaal is vir inligtingsdoeleindes.

Aangedryf deur SucceedGroup

Jan Fourie

Director |  Attorney, Notary & Conveyancer | BA. LLB

Jan graduated in 1974 with a five-year BA LLB degree from the University of Stellenbosch, whereafter he was admitted as an advocate and prosecuted as such in the Cape Town and Wynberg Courts. In 1974, he joined Swemmer & Levin as the Candidate Attorney of Mr Levin (founding member) and was admitted as an attorney on 7 April 1976, as a conveyancer on 11 January 1978, and as a Notary on 19 December 1984. Since 1974, he has served in various committees, including the West Coast Chamber of Commerce, the Vredenburg School Committee, and the Malgas Lions Club. 

Furthermore, Jan was the author of the first bilingual law book, The New Debt Collecting Procedures (Die Nuwe Skuldinvorderingsprosedures), which was used by all the Magistrate Courts throughout South Africa. With the founding of the Small Claims Court in Vredenburg, Jan served as one of the first Commissioners. He is currently based at Swemmer & Levin’s Vredenburg office and has been with our firm for more than 47 years.

Pieter Smit

Director | Attorney & Conveyancer | BA. LLB

Pieter obtained his BA Law degree from Stellenbosch University in 1995 and his LLB degree from the North-West University in Potchefstroom in 1998. He served his articles at Marais Muller Attorneys from 1998 to 1999 and was admitted as an attorney in 2000 and as a conveyancer in 2002. Pieter is the founder of PP Smit Attorneys, which opened its doors in 2004. He also became a director of Swemmer & Levin in 2006. Pieter loves the outdoors and participating in all forms of sport, including tennis, golf, fishing, spearfishing, scuba diving, and hiking. 

Johann Maree

Director | Attorney | BA. LLB

Johann matriculated at Oudtshoorn High School and attended Stellenbosch University, where he obtained his BA Law and LLB degrees. Following his studies, he worked for three years as State Prosecutor at the Magistrate’s Court in Cape Town. Johann completed his legal training with the State Attorney in Pretoria and then moved to his hometown, Oudtshoorn, where he worked as a lawyer for a year. In 1983, he finally moved to Vredenburg and joined Swemmer & Levin, where he is still practising as a director. When he is not in the office, Johann enjoys cycling and in his earlier days, he used to be a long-distance junkie.

Richard Phillips

Director | Attorney | Bcom & BProc

After matriculating at Paarl Boys’ High School, Richard completed his BCom and BProc degrees at the University of Port Elizabeth. He served his articles with Van Wyk Fouchee in Paarl and quickly developed an affinity for litigation. Richard has always had a deep love for the ocean and when he was presented with an opportunity to join Swemmer & Levin on the West Coast, he agreed without hesitation and has been with our firm since 1997. Richard specialises in general litigation and divorces. When he is not in the office or with his family, he tries to spend as much time as possible in or on the water.

Jandré Smith

Director | Attorney | LLB

Jandré grew up and matriculated in the small Klein Karoo town of Oudtshoorn. He furthered his studies at the North-West University in Potchefstroom, obtaining his LLB degree during 2015. He completed his articles at Swemmer & Levin in 2017 and was subsequently appointed as a professional assistant. In 2020, Jandré was promoted to the position of director at the firm, where he practises in the Litigation department at our Langebaan office. When not practising law, Jandré is an avid sports fan. He has a passion for nature and enjoys camping, trail running, and mountain biking with his family.

Andre van der Walt

Director | Attorney | LLB

Andre graduated in 2015 with an LLB degree from the University of Pretoria. He later went on to obtain his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates from the University of South Africa, which allowed him to further his career in deceased estates and the drafting of wills and trusts. Andre served his articles at Barnard & Patel Attorneys under the supervision of Mr YAS Patel. After being admitted as an attorney in 2016, he continued working at Barnard & Patel Attorneys as a professional assistant in the deceased estates department.

Andre joined Van Rensburg Attorneys in 2019 and was head of the deceased estates department until 2021. He then received the opportunity to move to the West Coast, where he joined Swemmer & Levin Attorneys. Andre loves travelling and enjoys the beauty that our country has to offer with his friends, family, and loved ones.

Harmann Potgieter

Attorney | LLB

Harmann graduated in 2018 with an LLB degree from the North-West University’s Potchefstroom Campus. He went on to study and grow in various fields, including doing a course on the Consumer Protection Act and a course at the University of South Africa where he obtained his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates.

Harmann completed his articles of clerkship at Swemmer & Levin under the supervision of Mr Richard Phillips. After being admitted as an attorney in 2020, Harmann continued with Swemmer & Levin as a professional assistant in the deceased estates department as well as the litigation department. He loves to study, possesses a deep curiosity about the world, and is dedicated to giving back to the community.

Carla Cloete

Attorney, Conveyancer & Notary | LLB

Carla obtained her LLB at the North West University, Potchefstroom Campus in 2015. She completed her articles in 2017 with Brits Dreyer Inc in Bellville. She is an admitted Attorney, Notary and Conveyancer. After her articles she relocated to Kimberley where she worked as a professional assistant in the Conveyancing department of Van de Wall Inc. Coming back to her Western Cape roots, she now joins the Swemmer & Levin team as a professional assistant.