Swemmer & Levin

Vredenburg & Velddrif: 022 713 2221
|
Saldanha & Langebaan: 022 714 2244

As jy ‘n troeteldier besit en in ‘n kompleks woon, onderhewig aan die Deeltitelskemabestuurswet, is hierdie artikel dalk net vir jou bedoel. Wat as die regspersoon jou nie toelaat om ‘n troeteldier aan te hou nie? Of wat as jou gidshond of emosionele ondersteuningstroeteldier nie in of om die plek waar jy woon, welkom is nie? Wel, hier is wat jy moet weet.

As jy lief is vir jou troeteldier, is een van die eerste aspekte wat jy in ag moet neem wanneer jy ’n woonstel huur of  ‘n deeltiteleiendom koop, of dit troeteldiervriendelik is. Die fokus van hierdie artikel sal op die reëls van die regspersoon van deeltitelskemas met betrekking tot troeteldiere wees.

Voordat jy ‘n eiendom koop wat deel van ‘n deeltitelskema vorm, is dit raadsaam om jouself te vergewis van die reëls van die regspersoon en om vas te stel of jou troeteldier in die kompleks welkom is. Troeteldiere word in die meeste gevalle toegelaat, maar op sekere voorwaardes, soos om skriftelike toestemming van die regspersoon te verkry en beheer oor jou troeteldier te hê om te verhoed dat dit ‘n oorlas vir jou bure word. Afhangende van die regspersoon, kan toestemming gebaseer wees op die soort en grootte van die dier. Dit sal net redelik en in die openbare belang wees dat jy nie jou troeteldierkrokodil na die park mag bring waar kinders speel of dit in jou woonstel aanhou nie. Dit sal nie net ‘n oorlas wees nie, maar ook uiters gevaarlik. Dieselfde beginsel geld vir gevaarlike honderasse en ander diere wat nie vir ‘n huishoudelike omgewing en/of woongebiede geskik is nie.

Oor die algemeen sal die regspersoon spesifiek wees oor watter diere toegelaat word, en ‘n lys van aanvaarbare honderasse en ander diere verskaf. Regspersone sal gewoonlik katte, klein- tot mediumgrootte honde, en ander klein troeteldiere met hul skriftelike toestemming toelaat. Sodanige skriftelike toestemming moet egter nie onredelik weerhou word nie.

In die saak van Body Corporate of Laguna Ridge Scheme N.O. 152/1987 v Dorset 1999 (2) SA 512 (D), het die hof beklemtoon dat die trustees van regspersone die individuele omstandighede van elke aansoek moet oorweeg wanneer hulle bepaal of troeteldiereienaarskap toegelaat word. In hierdie aangeleentheid het die regspersoon toestemming geweier om troeteldiere in die kompleks aan te hou as ‘n algemene beleid, in teenstelling met die oorweging van elke versoek op sy eie meriete.

Die hof het die applikant, wat die eienaar was van ‘n klein Yorkshire Terrier-hondras, wat nie ‘n oorlas veroorsaak nie, toestemming gegee om die troeteldier aan te hou, onderhewig aan sekere voorwaardes.

Die gedragsreëls voorgeskryf ingevolge artikel 10(2)(b) van die Deeltitelskemabestuurswet 8 van 2011, soos dit in bylae 2 van die Deeltitelbestuursregulasies verskyn, voorsien die volgende:

  • Eienaars kan aansoek doen om ‘n troeteldier aan te hou met die skriftelike toestemming van die trustees.
  • Sodanige toestemming moet nie redelikerwys weerhou word nie.
  • Eienaars wat aan ‘n gestremdheid ly en wat redelikerwys ‘n gids-, gehoor- of bystanddier benodig, moet geag word om die trustees se toestemming te hê om die dier in ‘n deeltitel aan te hou en op die gemeenskaplike eiendom te vergesel.
  • Die trustees kan voorsiening maak vir enige redelike voorwaardes wat verband hou met die aanhou van die dier in ‘n deeltitel of op die gemeenskaplike eiendom.
  • Toestemming kan teruggetrek word indien enige van die voorwaardes nie nagekom word nie.

Slegs ‘n dier wat deur ‘n mediese praktisyn voorgeskryf is, byvoorbeeld ‘n gidshond vir ‘n blinde persoon, of ‘n emosionele ondersteuningstroeteldier wat deur ‘n geestesgesondheidswerker voorgeskryf word, word outomaties geag asof toestemming verleen is. Die persoon wat hierdie outomatiese toestemming verkry het, kan steeds onderhewig wees aan sekere redelike voorwaardes, soos deur die trustees bepaal.

Die Gemeenskapskema-ombudsdiens (CSOS) is gestig om mense by te staan ​​met dispute wat verband hou met eiendomme onderhewig aan die Deeltitelskemabestuurswet 8 van 2011. Die besluite van die ombud is gelykstaande aan dié van ‘n hooggeregshof en is as sodanig afdwingbaar.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jan Fourie

Director |  Attorney, Notary & Conveyancer | BA. LLB

Jan graduated in 1974 with a five-year BA LLB degree from the University of Stellenbosch, whereafter he was admitted as an advocate and prosecuted as such in the Cape Town and Wynberg Courts. In 1974, he joined Swemmer & Levin as the Candidate Attorney of Mr Levin (founding member) and was admitted as an attorney on 7 April 1976, as a conveyancer on 11 January 1978, and as a Notary on 19 December 1984. Since 1974, he has served in various committees, including the West Coast Chamber of Commerce, the Vredenburg School Committee, and the Malgas Lions Club. 

Furthermore, Jan was the author of the first bilingual law book, The New Debt Collecting Procedures (Die Nuwe Skuldinvorderingsprosedures), which was used by all the Magistrate Courts throughout South Africa. With the founding of the Small Claims Court in Vredenburg, Jan served as one of the first Commissioners. He is currently based at Swemmer & Levin’s Vredenburg office and has been with our firm for more than 47 years.

Pieter Smit

Director | Attorney & Conveyancer | BA. LLB

Pieter obtained his BA Law degree from Stellenbosch University in 1995 and his LLB degree from the North-West University in Potchefstroom in 1998. He served his articles at Marais Muller Attorneys from 1998 to 1999 and was admitted as an attorney in 2000 and as a conveyancer in 2002. Pieter is the founder of PP Smit Attorneys, which opened its doors in 2004. He also became a director of Swemmer & Levin in 2006. Pieter loves the outdoors and participating in all forms of sport, including tennis, golf, fishing, spearfishing, scuba diving, and hiking. 

Johann Maree

Director | Attorney | BA. LLB

Johann matriculated at Oudtshoorn High School and attended Stellenbosch University, where he obtained his BA Law and LLB degrees. Following his studies, he worked for three years as State Prosecutor at the Magistrate’s Court in Cape Town. Johann completed his legal training with the State Attorney in Pretoria and then moved to his hometown, Oudtshoorn, where he worked as a lawyer for a year. In 1983, he finally moved to Vredenburg and joined Swemmer & Levin, where he is still practising as a director. When he is not in the office, Johann enjoys cycling and in his earlier days, he used to be a long-distance junkie.

Richard Phillips

Director | Attorney | Bcom & BProc

After matriculating at Paarl Boys’ High School, Richard completed his BCom and BProc degrees at the University of Port Elizabeth. He served his articles with Van Wyk Fouchee in Paarl and quickly developed an affinity for litigation. Richard has always had a deep love for the ocean and when he was presented with an opportunity to join Swemmer & Levin on the West Coast, he agreed without hesitation and has been with our firm since 1997. Richard specialises in general litigation and divorces. When he is not in the office or with his family, he tries to spend as much time as possible in or on the water.

Jandré Smith

Director | Attorney | LLB

Jandré grew up and matriculated in the small Klein Karoo town of Oudtshoorn. He furthered his studies at the North-West University in Potchefstroom, obtaining his LLB degree during 2015. He completed his articles at Swemmer & Levin in 2017 and was subsequently appointed as a professional assistant. In 2020, Jandré was promoted to the position of director at the firm, where he practises in the Litigation department at our Langebaan office. When not practising law, Jandré is an avid sports fan. He has a passion for nature and enjoys camping, trail running, and mountain biking with his family.

Andre van der Walt

Director | Attorney | LLB

Andre graduated in 2015 with an LLB degree from the University of Pretoria. He later went on to obtain his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates from the University of South Africa, which allowed him to further his career in deceased estates and the drafting of wills and trusts. Andre served his articles at Barnard & Patel Attorneys under the supervision of Mr YAS Patel. After being admitted as an attorney in 2016, he continued working at Barnard & Patel Attorneys as a professional assistant in the deceased estates department.

Andre joined Van Rensburg Attorneys in 2019 and was head of the deceased estates department until 2021. He then received the opportunity to move to the West Coast, where he joined Swemmer & Levin Attorneys. Andre loves travelling and enjoys the beauty that our country has to offer with his friends, family, and loved ones.

Harmann Potgieter

Attorney | LLB

Harmann graduated in 2018 with an LLB degree from the North-West University’s Potchefstroom Campus. He went on to study and grow in various fields, including doing a course on the Consumer Protection Act and a course at the University of South Africa where he obtained his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates.

Harmann completed his articles of clerkship at Swemmer & Levin under the supervision of Mr Richard Phillips. After being admitted as an attorney in 2020, Harmann continued with Swemmer & Levin as a professional assistant in the deceased estates department as well as the litigation department. He loves to study, possesses a deep curiosity about the world, and is dedicated to giving back to the community.

Carla Cloete

Attorney, Conveyancer & Notary | LLB

Carla obtained her LLB at the North West University, Potchefstroom Campus in 2015. She completed her articles in 2017 with Brits Dreyer Inc in Bellville. She is an admitted Attorney, Notary and Conveyancer. After her articles she relocated to Kimberley where she worked as a professional assistant in the Conveyancing department of Van de Wall Inc. Coming back to her Western Cape roots, she now joins the Swemmer & Levin team as a professional assistant.