Swemmer & Levin

Vredenburg & Velddrif: 022 713 2221
|
Saldanha & Langebaan: 022 714 2244

’n Huweliksvoorwaardekontrak is dalk nie die maklikste gesprek om met ’n voornemende gade te bespreek nie. Dit is egter belangrik om bewus te wees van die voordele van ’n huweliksvoorwaardekontrak terwyl jy gelukkig getroud is.

Voordat ons die voordele van ’n huweliksvoorwaardekontrak bespreek, kom ons kyk na die verskillende huweliksregimes wat paartjies kan betree.

1. Binne gemeenskap van goedere

Die eerste en baie gewilde regime is ’n huwelik binne gemeenskap van goedere. Dit is steeds ’n gewilde regime aangesien dit nogal ’n maklike regime is om te betree. As jy nie ’n huweliksvoorwaardekontrak het nie, is jy outomaties binne gemeenskap van goedere getroud, wat die standaardhuweliksregime in Suid-Afrika is. In hierdie geval skep die gemenereg gemeenskaplike eiendom. Die partye se twee afsonderlike boedels sal ’n gesamentlike boedel word.

2. Buite gemeenskap van goedere

Indien die partye ’n ooreenkoms aangaan ingevolge waarvan gemeenskap van goedere en wins en verlies uitgesluit is, sal hulle buite gemeenskap van goedere getroud wees. Die Wet op Huweliksgoedere 88 van 1984 (hierna “die Wet” genoem) het die aanwasbedeling ingestel wat van toepassing is op huwelike buite gemeenskap van goedere. Partye het egter die opsie om buite gemeenskap van goedere te trou met of sonder die aanwasstelsel. Die twee afsonderlike boedels van die partye bly twee afsonderlike boedels vir die duur van die huwelik.

Wat is die aanwasstelsel?

Artikel 3 van die Wet bepaal dat indien die partye ingestem het tot ’n regime onderhewig aan die aanwasbedeling, by die ontbinding van die huwelik (deur egskeiding of dood van een of albei gades), die gade wie se boedelaanwas kleiner is as die ander gade, verkry ’n eis teen die ander gade of hul boedel vir ’n bedrag gelykstaande aan 50% van die verskil in die aanwas van beide boedels.

’n Baie simplistiese verduideliking van hoe die aanwasstelsel werk word in ’n voorbeeld met die volgende feite uitgebeeld:

  • A trou met B buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling;
  • Beide partye het begin met ’n aanvangswaarde van R0;
  • By die ontbinding van die huwelik (egskeiding of dood) het A se boedel in waarde tot R100 toegeneem, terwyl B se boedel R200 werd is;
  • Daarom het A by die ontbinding van die huwelik ’n eis teen B se boedel vir ’n bedrag gelykstaande aan 50% van die verskil (R100);
  • A kan R50 eis.

 

Wanneer die partye ’n huweliksvoorwaardekontrak met die aanwasbedeling aangaan, staan hulle vry om enige bate van die aanwasbedeling uit te sluit.

Boonop bepaal artikel 5 van die Wet dat erfenisse, erflatings en skenkings van die aanwas uitgesluit word.

Wat is die uitwerking van die verskillende regimes?

Om binne gemeenskap van goedere getroud te wees, veroorsaak dat die twee afsonderlike boedels van die partye een gesamentlike boedel vorm. Beide partye sal dus deel in die bates sowel as die laste van die gemeenskaplike boedel. Verder sal gades binne gemeenskap van goedere die toestemming, en in sommige gevalle die skriftelike toestemming, van die ander gade benodig om sekere handelinge, ooreenkomstig artikel 15 van die Wet, uit te voer.

Indien die partye buite gemeenskap van goedere trou, bly hul onderskeie boedels apart sodat indien een boedel byvoorbeeld insolvent raak, die ander party se boedel nie daardeur geraak word nie.

Sou die partye buite gemeenskap van goedere trou sonder die aanwasbedeling, sal die aanwas van hul onderskeie boedels nie by die ontbinding van die huwelik in ag geneem word nie.

OORSPRONKLIKE ENGELSE ARTIKEL GESKRYF DEUR DARRYL GANTANA

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jan Fourie

Director |  Attorney, Notary & Conveyancer | BA. LLB

Jan graduated in 1974 with a five-year BA LLB degree from the University of Stellenbosch, whereafter he was admitted as an advocate and prosecuted as such in the Cape Town and Wynberg Courts. In 1974, he joined Swemmer & Levin as the Candidate Attorney of Mr Levin (founding member) and was admitted as an attorney on 7 April 1976, as a conveyancer on 11 January 1978, and as a Notary on 19 December 1984. Since 1974, he has served in various committees, including the West Coast Chamber of Commerce, the Vredenburg School Committee, and the Malgas Lions Club. 

Furthermore, Jan was the author of the first bilingual law book, The New Debt Collecting Procedures (Die Nuwe Skuldinvorderingsprosedures), which was used by all the Magistrate Courts throughout South Africa. With the founding of the Small Claims Court in Vredenburg, Jan served as one of the first Commissioners. He is currently based at Swemmer & Levin’s Vredenburg office and has been with our firm for more than 47 years.

Pieter Smit

Director | Attorney & Conveyancer | BA. LLB

Pieter obtained his BA Law degree from Stellenbosch University in 1995 and his LLB degree from the North-West University in Potchefstroom in 1998. He served his articles at Marais Muller Attorneys from 1998 to 1999 and was admitted as an attorney in 2000 and as a conveyancer in 2002. Pieter is the founder of PP Smit Attorneys, which opened its doors in 2004. He also became a director of Swemmer & Levin in 2006. Pieter loves the outdoors and participating in all forms of sport, including tennis, golf, fishing, spearfishing, scuba diving, and hiking. 

Johann Maree

Director | Attorney | BA. LLB

Johann matriculated at Oudtshoorn High School and attended Stellenbosch University, where he obtained his BA Law and LLB degrees. Following his studies, he worked for three years as State Prosecutor at the Magistrate’s Court in Cape Town. Johann completed his legal training with the State Attorney in Pretoria and then moved to his hometown, Oudtshoorn, where he worked as a lawyer for a year. In 1983, he finally moved to Vredenburg and joined Swemmer & Levin, where he is still practising as a director. When he is not in the office, Johann enjoys cycling and in his earlier days, he used to be a long-distance junkie.

Richard Phillips

Director | Attorney | Bcom & BProc

After matriculating at Paarl Boys’ High School, Richard completed his BCom and BProc degrees at the University of Port Elizabeth. He served his articles with Van Wyk Fouchee in Paarl and quickly developed an affinity for litigation. Richard has always had a deep love for the ocean and when he was presented with an opportunity to join Swemmer & Levin on the West Coast, he agreed without hesitation and has been with our firm since 1997. Richard specialises in general litigation and divorces. When he is not in the office or with his family, he tries to spend as much time as possible in or on the water.

Jandré Smith

Director | Attorney | LLB

Jandré grew up and matriculated in the small Klein Karoo town of Oudtshoorn. He furthered his studies at the North-West University in Potchefstroom, obtaining his LLB degree during 2015. He completed his articles at Swemmer & Levin in 2017 and was subsequently appointed as a professional assistant. In 2020, Jandré was promoted to the position of director at the firm, where he practises in the Litigation department at our Langebaan office. When not practising law, Jandré is an avid sports fan. He has a passion for nature and enjoys camping, trail running, and mountain biking with his family.

Andre van der Walt

Director | Attorney | LLB

Andre graduated in 2015 with an LLB degree from the University of Pretoria. He later went on to obtain his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates from the University of South Africa, which allowed him to further his career in deceased estates and the drafting of wills and trusts. Andre served his articles at Barnard & Patel Attorneys under the supervision of Mr YAS Patel. After being admitted as an attorney in 2016, he continued working at Barnard & Patel Attorneys as a professional assistant in the deceased estates department.

Andre joined Van Rensburg Attorneys in 2019 and was head of the deceased estates department until 2021. He then received the opportunity to move to the West Coast, where he joined Swemmer & Levin Attorneys. Andre loves travelling and enjoys the beauty that our country has to offer with his friends, family, and loved ones.

Harmann Potgieter

Attorney | LLB

Harmann graduated in 2018 with an LLB degree from the North-West University’s Potchefstroom Campus. He went on to study and grow in various fields, including doing a course on the Consumer Protection Act and a course at the University of South Africa where he obtained his NQF 7 Certificate in the Administration of Deceased Estates.

Harmann completed his articles of clerkship at Swemmer & Levin under the supervision of Mr Richard Phillips. After being admitted as an attorney in 2020, Harmann continued with Swemmer & Levin as a professional assistant in the deceased estates department as well as the litigation department. He loves to study, possesses a deep curiosity about the world, and is dedicated to giving back to the community.

Carla Cloete

Attorney, Conveyancer & Notary | LLB

Carla obtained her LLB at the North West University, Potchefstroom Campus in 2015. She completed her articles in 2017 with Brits Dreyer Inc in Bellville. She is an admitted Attorney, Notary and Conveyancer. After her articles she relocated to Kimberley where she worked as a professional assistant in the Conveyancing department of Van de Wall Inc. Coming back to her Western Cape roots, she now joins the Swemmer & Levin team as a professional assistant.