Die koste verbonde aan ‘n onsuksesvolle regstryd

Ek het onlangs iemand gedagvaar wat my R50 000 skuld. Die hof het bevind dat die leningsooreenkoms ongeldig was en dat die bedrag gevolglik nie aan my verskuldig was nie. Die regskoste is daarna in die ander party se guns op ‘n party-en-partyskaal toegeken. Wát moet ek betaal, en hóé word hierdie bedrag bereken? ‘n […]