Ons het dit almal al in films en romans gesien: ’n jong, niksvermoedende persoon word eendag wakker om uit te vind dat hulle ’n buitengewone groot boedel geërf het van ’n verlangse familielid wat hulle skaars geweet het bestaan. Ons skryf dit toe aan ’n absurditeit. So iets sou nooit in die regte lewe kon gebeur nie, sou dit?

Alhoewel dit vergesog lyk, vind intestate opvolging baie meer gereeld plaas as wat ‘n mens sou dink. Statistieke van die Meester van die Hooggeregshof het in September 2019 getoon dat 70% van die werkende Suid-Afrikaners nie ’n testament (of ter aanvulling, ‘n boedelplan) het nie. Afgesien van die emosionele nood wat deur die dood van ’n geliefde veroorsaak word, is die gesinne van hierdie Suid-Afrikaners in vir ‘n rowwe tydperk indien diegene sou sterf.

As iemand ouer as 16 jaar sterf, sal hul eiendom volgens ’n testament of boedelplan uitgedeel word. As daar geen testament ter sprake is nie, word die boedel van die oorledene ooreenkomstig volgens die Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 uitgedeel.

In baie opsigte is intestate opvolging ’n ingewikkelde en onnodige komplikasie in die verdeling van ’n boedel na die dood. Alhoewel dit ’n duidelike uiteensetting is van wie by die verdeling van die boedel opgeneem is, laat die Wet op Intestate Erfopvolging baie van die manier waarop die verdeling en oordrag van die boedel aan die erflike partye oorgedra word, uit.

In die geval van intestate opvolging, word die boedel van die oorledene volgens ’n voorafbepaalde opeenvolging uitgedeel, wat gewoonlik hul eggenoot, kinders en/of ouers insluit. Intestate opvolging kan tot prosedures lei wat tyd, geld en energie in beslag neem, wat luukshede is vir diegene wat treur en die boedel afreken.

Daar moet in gedagte gehou word dat die grootste deel van enige boedel, dikwels vaste en private eiendom is. Sonder ’n plan vir die verdeling van die boedel, sal die fisiese eiendom van die oorledene ook deel word van ’n plan vir verspreiding, wat baie lank kan neem om te vereffen (aangesien die toekenning van ’n geldwaarde van die fisiese bates van waardasie afhang).

Wat die verdeling van die boedel betref, val dit op die skouers van die erfgename van die boedel om iemand te nomineer om as eksekuteur op te tree, anders sal ’n eksekuteur deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel word. Om hierdie rede, is gesinsgeskille ’n alledaagse opvolging van intestate gevolge, aangesien die billike verdeling van die boedel ter sprake kom.

Dikwels is daar baie min likiditeit in die boedel om skuld en belasting te dek wat verband hou met die eiendom wat geërf moet word. Aangesien die meeste vaste en private eiendomme nie ’n onmiddellike geldwaarde het nie, word enige moontlike likiditeit in hierdie bates opgesluit totdat die eksekuteur ’n besluit neem oor hoe die eiendom bestuur moet word.

Om ’n testament te hê is een ding, maar boedelbeplanning strek verder as ’n blote testament, deurdat dit rigting gee vir die bestuur van die boedel ter voorbereiding van u afsterwe. Waar ’n testament slegs ’n aanduiding gee van hoe die bates versprei moet word, sal ’n volledige boedelplan leiding gee oor hoe geld onmiddellik beskikbaar gestel moet word aan diegene wat dit benodig, en hoe beleggings en finansiële bates bestuur moet word.

Kwessies oor bewaring, afhandeling van skuld, die voortsetting van skoolgeld en die bestuur van digitale bates, onder baie ander dringende aangeleenthede, kan ook deur ’n goed-ontwikkelde boedelplan vereenvoudig word.

Die doel van ’n boedelplan is dan om die bestuur van u bates op ’n manier te begelei wat ’n testament nie kan doen nie. Goeie boedelbeplanning kan die prosesse wat so lank duur by die uitvoering van ’n testament bespoedig en bestaan uit ’n holistiese strategie om te verseker dat u geliefdes na u afsterwe versorg word.

In die geval van boedelbeplanning, geld die spreekwoord: as jy versuim om te beplan, beplan jy om te misluk. Moenie u afhanklikes in ’n kwesbare posisie agterlaat terwyl hulle treur nie. In plaas daarvan, gee vir hulle die beste kans om die lewe te leef waarvoor jy nog altyd gehoop het.
Verwysings:

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings, of vir enige verlies of skade wat spruit uit die vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd u adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. Foute en weglatings is uitgesonder (E&OE).

Leave a Reply

Your email address will not be published.